Symulator jest repliką  standardowego kokpitu mieczowego jachtu odkryto pokładowego, z zamontowanymi elementami wyposażenia. Urządzenie w pełni konfigurowalne, umożliwia żeglowanie wybranym typem jachtu, w zależności od założonych warunków atmosferycznych. Ster, szoty, miecz, płetwa sterowa i pasy balastowe wykorzystane w technice bastowania, działają jak w rzeczywistości. Kontrola jakości i skuteczności żeglowania prowadzona jest w czasie rzeczywistym, na monitorze lub ekranie zewnętrznym.

SZ 2015, to funkcjonalny symulator żeglarski, którego idea koncentruje się w dwóch kluczowych obszarach, dokładnym fizycznym modelowaniu i autentycznych doświadczeniach użytkownika. Poprzez dokładne zdefiniowanie i zaprogramowanie parametrów wirtualnego jachtu i otrzymanie w odpowiedzi szczegółowego opisu autentycznych, pilotażowych wrażeń uczestnika eksperymentu, możemy uzyskać wiedzę potrzebną  żeglarzom, konstruktorom i informatykom.

Digitalizacja zastosowanego  rozwiązania kinematycznego, realizujących ruch modelu jachtu  za pomocą szybkich układów pneumatycznych o dużej sprawności, z wieloma stopniami swobody, pozwoliła na skonstruowanie nowoczesnego urządzenia do uczenia się, nauczania oraz trenowania żeglarstwa                w kontrolowanym, wolnym od ryzyka środowisku, a przede wszystkim świetnej zabawy.

Koncepcję funkcjonalności symulatora stworzył zespół inżynierów Pomorskiego Związku Żeglarskiego.  SZ 2015 jest aktualnie jedynym, tak precyzyjnie zaprojektowanym i skonstruowanym symulatorem żeglarskim w Polsce.

Symulator żeglarski umożliwia:

 • poznawanie zasad żeglowania przed zejściem na wodę;
 • nauczanie i podnoszenie umiejętności żeglowania w kontrolowanym, wolnym od ryzyka, środowisku;
 • trenowanie umiejętności technicznych, taktycznych oraz strategicznych;
 • testowanie reakcji uczniów podczas zdalnego, planowego ingerowania w złożoną dynamikę ruchów jachtu;
 • prowadzenie badań z zakresu biomechaniki (etap IV);
 • archiwizowanie danych w założonym zakresie i prowadzenie badań porównawczych - (etap IV);
 • przeprowadzanie profesjonalnych szkoleń i sprawdzianów dla zawodników – (etap IV);
 • wykorzystanie w medycznych procesach rehabilitacyjnych;
 • kontrolę modelowanych mechanizmów i testowanie oprogramowania;
 • wirtualną żeglugę na jachtach typu ket i slup (etap IV);
 • obsadzenie jachtów załogą jedno- i dwuosobową (etap IV).