Firma oferuje wykonanie pomiarów w warunkach morskich m.in. hydrotermicznych parametrów powietrza, temperatury  i wilgotności, warunków pracy urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych - punkt pracy wentylatora, ciśnienie dyspozycyjne, pobór energii elektrycznej, sprawność systemu odzysku ciepła. Firma wykonuje ponadto pomiary przepływowe - globalne pomiary sprawności systemu odzysku wentylacyjnego, pomiary i regulacje wydajności powietrza na elementach końcowych (równoważenie sieci powietrznej), pomiary akustyczne - pomiary hałasu wytwarzanego przez urządzenia i elementy instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. W zakres działalności firmy wchodzi również przygotowywanie opracowań bieżącego stanu instalacji klimatyzacyjnych, ekspertyz warunków pracy systemu, oceny dokumentacji projektowych oraz instrukcji eksploatacji konserwacji.