Firma prowadzi serwis instalacji w ramach jej eksploatacji i konserwacji. Serwis instalacji - w tym klimatyzacyjno-wentylacyjnych, ma autoryzację producentów, obejmuje kontrolę parametrów pracy urządzeń, powietrza, czyszczenie filtrów, konserwację i wymianę elementów napędowych, przeglądy okresowe po zakończeniu sezonu letniego/zimowego. Jako autoryzowany serwis wielu producentów urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych, przeprowadzamy naprawy i przeglądy gwarancyjne oraz pogwarancyjne. Realizujemy również indywidualne umowy gwarancyjne na warunkach uzgodnionych z użytkownikami urządzeń.