Pro Air sp. z o.o., wraz z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauko oraz High Flier sp. z o.o. realizuje projekt pt. Eko-efektywny wielopaliwowy układ napędowy z ogniwem wodorowym w jednostce pływającej typu katamaran nr POIR.04.01.04.00-0067/20 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego układu napędowego do jednostek pływających typu katamaran. Podstawową cechą układu będzie wykorzystanie 4 źródeł generowania energii elektrycznej zasilającej silniki napędowe. Będzie to rozwiązanie wielopaliwowe, 2 źródła energii będą zeroemisyjne i wodorowe ogniwo paliwowe i ogniwa fotowoltaiczne. Układ będzie wyposażony także w 2 źródła konwencjonalne; generator zasilany olejem napędowym i gazem LPG.

Wartość projektu wynosi: 17 448 011,18 PLN w tym wartość wkładu ze środków UE wynosi: 13 299 369,06 PLN

belka_NCBR-PROAIR_pl